Uta

Uta

Uta ohra

Lisäysviljelyksessä ja saatavissa rajoitettu määrä kevään 2023 kylvöille

Satoisa sopeutuva kaksitahoinen ohra. Suuri jyvä, hyvä korsi. Erityisominaisuus hyvä happamuuden sieto!

Kasvuaika ja korsi

Noin päivän Streif lajiketta myöhäisempi mutta kaksi päivää Tippleä aikaisempi. Lujakortinen lajike.

Sato

Uta on satoisa lajike, jonka erityisominaisuus on hyvä happamuuden kesto. Suurijyväinen lajike jossa on keskimääräistä enemmän tärkkelystä. Hehtolitrapaino on korkea ja 2,5 mm seulan päälle jäävien jyvien osuus eli täysjyvä-% on ohralajikkeiston kärkeä.

Viljelyohje

Etelä-Suomeen ja Pohjanmaalle varmistamaan hyvä sato myös happamilla pelloilla.
Kylvötiheys voi olla hivenen keskimääräistä pienempi. Rakenteeltaan hyvässä kasvustossa UTA pystyy tuottamaan huippusadon hyvän jyväkoon ansiosta. Tämä voidaan varmistaa pienellä korrensäädemäärällä ja tautientorjunnalla ennen tähkimistä.

 

Uta Ohra