Sertifioitu siemen

Sertifioitu siemen

Sertifioitu siemen

Suomessa voi kylvösiemeneksi markkinoida sertifioitua eli virallisesti varmennettua siementä, joka on virallisesti viljelystarkastettu ja täyttää polveutumiseltaan, aitoudeltaan, puhtaudeltaan, kosteudeltaan, terveydeltään ja itävyydeltään sertifioidun siemenen tuotantoa ohjaavien EY-direktiivien, siemenkauppalain ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) päätösten asettamat laatuvaatimukset.

Sertifioitua siementä tuotetaan pääasiassa lajikkeista, jotka MMM:n alaisuudessa toimiva kasvilajikelautakunta vuosittain hyväksyy kansalliseen lajikeluetteloon. Näiden lajikkeiden viljelyominaisuudet on tutkittu Suomessa virallisissa lajikekokeissa. Sertifioida voidaan myös parhaillaan virallisissa lajikekokeissa olevista lajikkeista pidettävään luetteloon merkittyjen lajikkeiden siementavaraeriä.

Kylvösiemenen laatuluokat

Sertifioidun kylvösiemenen laatuluokat ovat esiperussiemen (kansainvälinen lyhenne PB), perussiemen (B) ja sertifioitu siemen (C). Siemenluokka määräytyy kantasiemenestä polveutumisen, erän aitouden ja muiden laatuominaisuuksien mukaan. Siemenluokka mainitaan myyntipakkauksessa olevassa vakuuslipukkeessa. Siemenluokan tunnistaa myös vakuuslipukkeen väristä.

Sertifioidun siemenen tuotannon valvonta

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen siementarkastusosasto valvoo sertifioidun siemenen tuotantoa ja siemenkauppaa sekä kouluttaa ja valtuuttaa kylvösiemenen tarkastukseen osallistuvat viljelystarkastajat ja viralliset näytteenottajat.

Siemenpakkaamon rekisteröityminen

Sertifioituja siemeneriä voi kunnostaa ja pakata ainoastaan liike, viljelijä tai muu yrittäjä, joka on rekisteröitynyt Siementarkastusosaston ylläpitämään pakkaamorekisteriin. Osasto antaa pakkaamolle tunnuksen, jota pakkaamo käyttää kaikkien pakkaamiensa kauppaerien alkuosan tunnuksena.

Viljelystarkastukset

Pakkaamot voivat tehdä viljelysopimuksia siemenviljelijöiden kanssa. Siemenviljelyksestä lähetetään viljelytarkastusilmoitus Siementarkastusosastolle toukokuun 22. päivään mennessä. Viljelystarkastusilmoitusten pohjalta Siementarkastusosasto valmistaa esitäytetyt viljelystarkastuslomakkeet, jotka toimitetaan viljelystarkastajille.

Viljelystarkastuksessa varmistetaan lajikeaidon, puhtaan ja terveen kylvösiemenen tuotanto. Viljelystarkastus toteutetaan siemenkauppalain, MMM:n päätösten, kansainvälisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja Siementarkastusosaston ohjeiden mukaisesti. Viljelystarkastajina toimivat Siementarkastusosaston valtuuttamat tai hyväksymät tarkastajat. Viljelystarkastus tehdään normaalisti kerran kasvukauden aikana ennen sadonkorjuuta. Hybridilajikkeet tarkastetaan kolme kertaa kukinnan aikana. Viljelystarkastuksessa varmistetaan, että tilan olosuhteet, kantasiemenen alkuperä, hukkakauratilanne, esikasvit, tilan muut lajikkeet, sekä viljelyksen lajikeaitous, puhtaus muista viljelykasveista ja rikkakasveista, tautitilanne ja etäisyydet toisista saman lajin kasvustoista täyttävät siemenviljelystä koskevat määräykset. Viljelystarkastuksesta laaditaan tarkastajan ja viljelijän allekirjoittama pöytäkirja, joka lähetetään Siementarkastusosastolle. Päätös viljelyksen hyväksymisestä tehdään Siementarkastusosastolla viljelystarkastuspöytäkirjan ja kantasiemenen kenttäkoetuloksen perusteella.

Virallinen näytteenotto

Virallisella näytteenotolla varmistetaan, että tarkastettava näyte on edustava. Virallinen näytteenottaja ottaa hyväksytyn siemenviljelyksen sadosta virallisen näytteen. Näytteenotossa noudatetaan kansainvälisen siementarkastusjärjestön ISTA:n sääntöjä. Näyte voidaan ottaa joko käsin kairalla tai automaattisella näytteenottimella. Näytemäärä on viljoilla 2500 g ja nurmi- ja nurmipalkokasveilla 200-400 g. Suurin sertifioitavan erän koko on viljoilla 30.000 kg ja nurmisiemenillä 10.000 kg. Erästä tulee saada mahdollisimman edustava näyte, jotta tarkastustulokset kuvaisivat koko erän laatua. Näyte toimitetaan Siementarkastusosastolle, jossa se kirjataan välittömästi ja aloitetaan laatumääritysten tekeminen.

Laboratoriomääritykset

Kirjauksen jälkeen näyte jaetaan työnäytteisiin, joista tehdään viralliset laboratoriomääritykset ja loppuosa varastoidaan mahdollisia myöhempiä tarkistuksia ja kenttäkoetarkastusta varten. Viljanäytteestä määritetään kosteus, puhtaus (erotetaan roskat ja vieraiden kasvilajien siemenet), muiden kasvilajien siementen kappalemäärä, 1000 siemenen paino ja itävyys ISTA:n sääntöjen mukaisesti. MMM:n päätöksissä on määritetty näiden ominaisuuksien laatuvaatimukset eri lajeilla. Terveyslaboratorio tekee taudinaroista lajikkeista pakolliset tautimääritykset ja antaa niiden perusteella mahdolliset peittaussuositukset ja käyttökiellot. Ohrasta määritetään lentonoki, viirutauti ja siemenlevintäinen verkkolaikku, vehnästä lento- ja haisunoki sekä kaurasta avonoki.

Kenttäkoetarkastus

Kaikista siemenlisäykseen käytettävistä siemeneristä tarkastetaan lajikeaitous kenttäkoetarkastuksessa, jossa virallisesti otetuista siemennäytteistä kylvetään koeruutuja Siementarkastusosaston koekentälle. Tarkastus on luonteeltaan jälkitarkastus, jonka tulokset saadaan sertifiointia seuraavana kesänä ja vaikuttaa siemenerällä perustettujen siemenviljelysten hyväksymiseen. Koeruuduilla havainnoidaan lajikkeiden rakenteellisiin yksityiskohtiin ja kehitysrytmiin liittyviä ominaisuuksia. Aitousmäärityksiä tehdään myös laboratoriossa siementen ulkoisten tuntomerkkien tai proteiinikoostumuksen perusteella. Aitoustarkastus suoritetaan OECD:n kenttäkoetestausta koskevien ohjeiden mukaisesti.

Siemenerien hyväksyntä

Vakuuslipukkeet

Lähtemättömästi painettu vakuus

Siemenerä, jonka on kenttäkoetarkastuksessa, virallisessa viljelys- ja laboratoriotarkastuksessa todettu täyttävän asetetut laatuvaatimukset, voidaan sertifioida. Sertifioitu kylvösiemen myydään suljetuissa pakkauksissa, ja jokaiseen pakkaukseen kiinnitetään joko Siementarkastusosaston painama vakuuslipuke tai pakkaamo voi käyttää Siementarkastusosaston hyväksymää ns. lähtemättömästi painettua vakuutta.

Siementuotannossa tarkastuskausi alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy seuraavana vuonna 30.6. Suomessa vakuuslipukkeessa ilmoitetaan laji, lajike, siemenluokka, kauppaerän numero, pakkauksen netto- tai bruttopaino, käytetty peittausaine, itävyys, puhtaus, muiden lajien siementen määrä, 1000 siemenen paino ja pakkauksen sulkemisajankohta (kk/v) tai viimeisimmän näytteenoton ajankohta. Lähtemättömästi painetussa vakuudessa ilmoitetaan laji, lajike, kauppaerä, pakkauksen sulkemiskuukausi ja -vuosi ja sarjanumero, ja lisäksi jokaiseen pakkaukseen on kiinnitetty toimittajan vakuus, jossa on samat tiedot kuin virallisessa vakuudessa.

Siemenerä voidaan markkinoida myös ennakkovakuudella, jolloin virallinen itävyys ei ole vielä valmistunut. Pakkaaja ilmoittaa tällöin oman itävyystuloksensa. Virallisen tuloksen valmistuttua on pakkaajan ilmoitettava virallinen tulos ostajille. Sertifioitua siementä ostettaessa on hyvä varmistaa, että jokaisessa myyntipakkauksessa on joko virallinen vakuuslipuke tai lähtemättömästi painettu vakuus.

Sertifioidun siemenen ostajan muistilista

Sertifioitua siementä vastaanotettaessa on hyvä varmistaa, että

  • jokaisessa myyntipakkauksessa on joko virallinen vakuuslipuke tai lähtemättömästi painettu vakuus.
  • vakuuslipuke ja pakkaus vastaa lähetettä ja tilaamaasi tavaraa.

Lähde: (MKL / Peltokasvilajikkeet 2000)