Vertti
Siemenet / Ohra /

Vertti

Vertti ohra

Vertissä yhdistyvät aikaisuus, erittäin luja korsi, hyvä taudinkestävyys sekä hyvä laatu.

Kasvuaika ja korsi

Vertti on hyvin aikainen lajike. Kasvuaika virallisissa lajikekokeissa on ollut 83,6 pv. Korsi on erittäin luja, lakoprosentti virallisissa kokeissa ollut vain 8. Vertin koren pituus on 71,5cm

Sato

Vertti on aikaisuus huomioiden hyvin satoisa, yhtä satoisa kuin Aukusti ja Wolmari. Se on menestynyt hyvin eri vyöhykkeillä ja maalajeilla, joskaan viljelyä poutivilla lohkoilla ei suositella. Vertti sietää myös happamuutta.
Vertin laatu on ehdottomasti aikaisten ohrien paras. Keskimääräinen tuhannenjyvänpaino (43,6 g), hehtolitranpaino (65,9 kg) ja täysjyväprosentti (84,8) virallisissa lajikekokeissa ovat huomattavasti korkeammat kuin muiden aikaisten lajikkeiden. Valkuaispitoisuus on keskimääräinen ja valkuaissato hieman korkeampi kuin esim. Aukustin ja Wolmarin. Tärkkelyspitoisuus on keskimääräistä hieman korkeampi.

Viljelyohje

Suositellaan vyöhykkeille Vertti soveltuu koko ohranviljelyalueelle vyöhykkeille I – IV, menestyen parhaiten hyvät kosteussuhteet omaavilla lohkoilla.
Vyöhykeluokka I, II, III, IV

Verkkolaikunkestävyys (verkkotyyppi) on erittäin hyvä, monitahoisten lajikkeiston paras. Myös kestävyys laikkutyypin verkkolaikkua sekä ohran tyvi- ja lehtilaikkua vastaan on melko hyvä. Lehtilaikkujen ja fysiologisten laikkujen yhteismäärällä arvioituna Vertin taudinkestävyys on yksi monitahoisten parhaimmista, merkittävästi parempi kuin esim. Aukustin ja Wolmarin.

Katso Vertti ohran lajike-esite